عضو ثابت لواطیون

شروع فعالیت

شروع اصلی و فعال از اوایل ترم 2 و همزمان با تشکیل گروه لواطیون بود ، از آن زمان به بعد جز اولویت های من قرار گرفته است .

وظایف

به مدت 7 ماه به عنوان تستر گروه فعالیت داشتم اما به دلایلی از این سمت کناره گیری کردم ، تستر بالاترین مقامی بود که دریافت کردم .

سهام

با داشتن 33 درصد از سهام این شرکت ، از هولدر های اصلی هستم و در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنم .